Läckorna är en effekt av den grova kriminaliteten äter sig allt djupare in i det demokratiska samhället, menar Katharina von Sydow, Polisförbundets ordförande:

– Poliser som läcker information, som går kriminellas ärenden, utgör ett hot mot allmänhet och kollegor. Det är oerhört allvarligt. De här personerna ska inte arbeta inom polisen, säger hon.

Påverkar förtroendet

Att polisanställda läcker information riskerar att skada både enskilda och kollegor samt att det riskerar att påverka förtroendet för hela rättssamhället.

Det ligger ett stort ansvar hos Polismyndigheten att arbeta med frågorna – bland annat måste säkerhetsprövningarna hålla hög kvalitet och det ska finnas tillräckligt många som kan genomföra dem.

Dialog under hela arbetslivet

Det är också viktigt att förbereda studenter på att de kan bli kontaktade av kriminella och vilka tecken de ska vara vaksamma på. En dialog som måste fortsätta genom hela arbetslivet. Dessutom krävs tid för handledning och avlastningssamtal och hela polisorganisationen måste arbeta aktivt för att motverka infiltration.

– De här personerna måste fångas upp så tidigt som möjligt. Därför måste polisstudenterna förberedas på att de kan bli kontaktade av kriminella och hur de ska agera om det händer.

Vi jobbar hårt för att det ska bli svårare för kriminella att identifiera poliser och där är den nya lagstiftningen om skydd av polisers identitet viktig.

Mediainslag om granskningen av poliser

Polisförbundet: ”Finns inget utrymme att umgås med kriminella” - Nyheter (Ekot) | Sveriges Radio

Hur ska myndigheter stoppa infiltration av kriminella? - Studio Ett | Sveriges Radio

Facket: Illojala personer ska inte arbeta hos polisen (omni.se)