Sara heter egentligen något annat – vi har bytt ut hennes namn eftersom hon vill vara anonym.

Sara har läst på campus vid en av polisutbildningarna i Sverige. Innan hon bestämde sig för att bli polis har hon bland annat jobbat i restaurangbranschen och på förskola. Det som lockar med yrket är att jobba i arbetslag, att ingen dag är den andra lik samt ett intresse för samhälle, juridik och psykologi.

Inför aspiranten är hon förväntansfull:

– Det känns väldigt spännande. Jag ser fram emot att få mer personlig feedback och bli varse mina styrkor och svagheter på ett djupare plan än tidigare. Men jag är nervös eftersom det är så avgörande vilka handledare och instruktörer man får och hur man klickar med dem.

Tuff och lärorik utbildning

Utbildningen beskriver Sara som tuff och hon har fått lära sig mycket om sig själv och om att jobba med människor. När vi pratar med henne veckan innan jul pågår förberedelserna inför aspiranten för fullt.

– Denna termin känner jag att mycket har fallit på plats. Jag förstår syftet med allt vi gjort och känner att det har gett något. Nu ser jag fram emot slutövningen då vi ska agera poliser under en dag, säger hon.

Det är förstås en sak att öva, och en helt annan att faktiskt möta kriminella i oförutsägbara situationer. Hur känner du inför det?

– Jag börjar känna mig mer och mer trygg i att om jag använder det jag lärt mig kommer jag klara de flesta situationer. Greppträning har vi till exempel gjort på utbildningen, men här möter man ju inte samma motstånd som i verkligheten. Skytte under stress skulle jag vilja öva mer på.

Facket under studie- och aspiranttiden

För Sara har det varit självklart att vara med i Polisförbundet, och hon har även varit engagerad i en studentstyrelse:

– Jag är nöjd – för pengen jag betalat under utbildningen har jag fått massor. Men jag är mer insatt i vad facket gör än de flesta, jag tror ni på Polisförbundet skulle kunna berätta mer om hjälpen man kan få när man är medlem.

Tips!

Under aspiranttiden får du ett annat typ av medlemskap i Polisförbundet – avgiften blir lite högre men å andra sidan är du försäkrad även om du blir sjuk.

Om du redan är med i Polisförbundet behöver du inte göra något. Om du inte är med i facket kan du läsa mer och bli medlem här.

Mer om aspiranten