Polisförbundet, Polismyndigheten och övriga arbetstagarorganisationer har kommit överens om ändringen. Detta för att följa Skatteverkets beslut om att i samband med att prisbasbeloppet förändras, även förändra den schablonberäknade skattefria delen för hundförarna. Ändringen slår igenom på din lön i mars.

Hur funkar ersättningen till hundförare?

Du som är hundförare får ersättning för det som är uppdelad i två delar:

  • Hundkostnadsersättning – ett skattefritt schablonbelopp för de kostnader som du har som hundförare. Från och med mars är den 2 292 kronor.
  • Hundtillägg – ett lönetillägg som du betalar skatt på, från och med mars är det 3 658 kr för en hund.

Läs om hundavtalet som trädde i kraft 2023