– Vi tecknade en övergripande nationell överenskommelse och nu förhandlas lönerna regionalt. Målet är att alla ska vara klara så att den nya lönen betalas ut i maj eller juni. Den nya lönen gäller från den 1 mars så det kommer att ske en retroaktiv utbetalning när allt är klart.

– Den nationella överenskommelsen innebär bland annat en fördubbling av ob jämfört med 2022 och en höjning av ingångslönerna. Dessutom finns ytterligare ekonomiskt utrymme för att höja de lägsta lönenivåerna och ge poliser med yrkeserfarenhet högre lön. Hur fördelningen kommer att se ut avgörs i respektive region och avdelning.

Det innebär att Polisförbundet har lyckats få extra lönemedel under sex år. Hur har det varit möjligt?

– Polisförbundet har länge arbetat för att polisyrket ska värderas högre. Vi och arbetsgivaren har varit eniga om att polisers löner har halkat efter och att det har försvårat rekryteringen – ett stort problem eftersom poliskåren behöver växa.

– Vi har opinionsbildat och träffat politiker för att påverka. Vi har på så sätt skapat en acceptans hos arbetsgivaren och allmänheten om att polisers löner måste höjas mer än för andra grupper. Det banande vägen för att politiker till slut avsatte mer pengar till löner.

Vad har lönesatsningen gett för effekt?

– Min bedömning är att det har bidragit till att vi nu börjar få fler poliser och att polistätheten ökar. Det är numera fler som börjar som poliser än som slutar. Men det är mycket som återstår – att uppvärdera polisyrket och säkra kompetensförsörjningen är ingen quick-fix. Det gäller att ha en långsiktig strategi för att få rätt sökanden till polisyrket.

Vad kan medlemmarna vänta i lönekuvertet i maj – juni?

– Generellt, för hela poliskollektivet, kommer det att bli en utbetalning som är en bra bit över det så kallade märket på arbetsmarknaden. Vi har dessutom två ihopslagna revisioner vilket innebär att vi får ett historiskt högt utfall i år. Men vad det blir kan jag inte säga ännu eftersom regionerna fortfarande förhandlar.

Finns det något ytterligare som du vill tillägga?

– Vi är överens med arbetsgivaren om att se över beredskapen. Den används allt oftare och vi behöver därför göra en översyn av ersättningen och hur ofta den används. Det måste finnas en tydlighet mellan arbete och vila.

Nivåer för löneförhandling inom polisen

Inom staten är det vanligast att lönerna förhandlas på en nivå. Men för Polismyndigheten och Försvarsmakten finns en möjlighet att komma överens om ytterligare en nivå för löneförhandlingarna.

För Polismyndigheten innebär det att de nya lönerna förhandlas på sju regioner och fyra förhandlingskonstellationer inom Nationella avdelningar. Totalt är det elva regionala parter som förhandlar om RALS-uppgörelsen och tecknar kollektivavtal med utgångspunkt från det nationella avtalet.

Läs också

Avtalsrörelsen steg för steg

Nytt löneavtal för poliser