- Att vara polis är en större uppgift. Och vi brinner för vårt yrke – att hjälpa, skydda och ställa till rätta. Men att arbeta för en större uppgift borde bättre avspeglas i vår lön och i våra villkor, säger Lena Nitz, Polisförbundets ordförande.

Polismyndigheten ska växa med ytterligare 5000 poliser till utgången av år 2024. Ska man lyckas med det måste fler satsningar göras på polisprofessionen.  

- Polislöner är en fråga för oss som samhälle: Fler poliser innebär ökad trygghet i Sverige. Att yrket görs mer attraktivt gynnar inte bara den enskilde polisen, det är också vad både verksamheten och samhället behöver, säger Lena Nitz.

Polisförbundet yrkar därför bland annat på:

  • Högre löner för poliser. Vi vill uppvärdera hela polisyrket och vårt mål är fem procent i löneökningar per år för kollektivet.

  • Att karriär- och utvecklingsvägar införs för alla poliser, och inte bara för vissa. Polisers löner ska kunna höjas allt eftersom man utvecklas i yrket och då krävs också en modell som möjliggör lönesättning mellan revisionerna. För att modellen ska bli trovärdig måste Polismyndigheten begära pengar från regeringen för att långsiktigt finansiera arbetet.

  • Bättre arbetsvillkor för poliser. Poliser arbetar dygnet runt, året om med långtgående arbetsskyldighet i hela landet. I dag har vi inte rimliga villkor som kompenserar för den flexibilitet arbetet kräver. Därför yrkar vi på höjd ob-ersättning, att restid räknas som arbetstid och att ersättning för beredskap höjs.

Läs mer om Polisförbundets yrkanden i avtalsrörelsen - se https://www.polisforbundet.se/avtal/avtal2020/