Därför säger Polisförbundet NEJ 

  • Vi säger NEJ! för att myndighetens slutbud om fördelningen av de extra lönemedlen inte kommer att leda till en uppvärdering av hela poliskåren.
  • Vi säger NEJ! för att Polismyndigheten har stängt oss ute och inte gett oss tillräckligt med inflytande över fördelningen.
  • Vi säger också NEJ! på grund av att Polismyndigheten inrättar systemet för karriär- och utvecklingsvägar på ett sätt som vi inte kan stå bakom eller ta ansvar för. Polismyndighetens agerande har bidragit till att vi nu saknar tillit till arbetsgivarens sätt att hantera uppvärderingen av polisyrket och för att deras agerande splittrar kåren.

Polisyrket är ett lagarbete och hela poliskåren, oavsett funktion, måste uppvärderas för att polisyrket ska bli mer attraktivt för fler. Trots det valde Polismyndigheten att under förra året bara satsa på några poliser. De 360 miljoner kronorna skulle gå till att uppvärdera polisyrket, inte bara vissa funktioner. Arbetsgivaren har valt att inte gå oss till mötes i våra krav. Därför säger vi nej till deras fördelning av årets 360 miljoner.

Polisförbundet har jobbat hårt för att få politiker att investera i att uppvärdera polisyrket. Det är vår förtjänst att det tre år i rad har funnits 360 miljoner kronor extra att lägga på högre polislöner. Det är också vår förtjänst att regeringen gav Polismyndigheten i uppdrag att utveckla karriär- och utvecklingsvägar. Men det gyllene tillfälle vi har gett till Polismyndigheten att höja statusen för en hel yrkeskår väljer de att sjabbla bort.

Vad händer nu?

Vi kommer att fortsätta att förhandla om revisionsbeloppet, men lämnar till Polismyndigheten att förklara för Sveriges poliser varför myndigheten anser att vissa polisiära funktioner är mer värda än andra och varför de anser att bara vissa polisiära funktioner har en större uppgift som innebär en högre lön.

Läs också:

Frågor och svar om varför vi sa nej

Vårt yrkande inför förhandlingarna

Därför måste polislönerna höjas