Att vara polis är en större uppgift, det håller vi alla med om – oavsett var eller med vad vi jobbar. Ändå står stolar tomma på polisutbildningarna och 4 av 10 poliser överväger att lämna yrket, oftast för ett som betalar bättre. ​

Polislöner är en fråga om att känna sig rätt värderad för den kompetens man har och de risker man tar. Men det är också en fråga för oss som samhälle: Fler poliser innebär ökad trygghet för alla i Sverige. ​

Att vara polis är en större uppgift. Och vi brinner för vårt yrke – att hjälpa, skydda och ställa till rätta. Men att arbeta för en större uppgift borde bättre avspeglas i vår lön och i våra villkor.   ​

Så blir vi också fler poliser. Så ökar vi också tryggheten i samhället.  ​

Fakta – därför måste polislöner höjas

  • Polistätheten är fortfarande låg, trots en viss återhämtning. 2020 hade vi 202 poliser per 100 000 invånare, vilket är långt under toppnoteringen 2010 då det gick det 216 poliser per 100 000 invånare. ​
  • 4 av 10 poliser gör något aktivt för att planera för ett arbetsliv utanför Polismyndigheten. Den absolut viktigaste faktorn för att vilja stanna i yrket är högre lön. ​
  • Avhoppen från yrket fortsätter. Förra året skedde 41 procent av avhoppen från yrket av andra skäl än pension. Detta samtidigt som vi har en stor polisbrist och varje polis behövs. ​
  • Polisyrket är inte tillräckligt attraktivt och tillräckligt många med rätt kompetens söker sig inte till yrket. En fjärdedel av alla platserna vid landets polisutbildningar stod tomma hösten 2020 och elva terminer i rad har platser på polisutbildningen stått tomma.​
  • Allmänhetens stöd för ökade till resurser till Polisen är stort. Fler än 8 av 10 tycker att Polisen måste få mer resurser än vad de har i dag. ​

Din hjälp!

För att uppmärksamma våra medlemmar, allmänheten och politiker på att Sveriges viktigaste avtalsrörelse startar behöver vi din hjälp att hålla lågan uppe. Fortsätt gärna diskussionen där ni befinner er och i sociala medier där ni gärna får använda dessa hashtaggar: #flerpoliser och #avtal2020.

Tillsammans skapar vi förståelse för polisers större uppgift och behovet av högre löner för att fler ska stanna i yrket. Med gemensamma krafter kan vi nå målet om en fortsatt uppvärdering av polislönerna med fem procent om året fram till dess att platserna fylls på utbildningarna, att färre hoppar av yrket i förtid och att fler som har lämnat för andra arbeten lockas tillbaka till yrket.