− Jag känner en oro över den press som polisbristen sätter på svensk polis. Många sliter hårt och arbetar övertid men upplever ändå att de inte räcker till. Dessutom känner man att man inte är rätt värderad för det arbete man genomför, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

Hela 3 av 4 (74 procent) anger att arbetsbelastningen är hög eller till och med mycket hög. Drygt varannan polis (55 procent) upplever att den har ökat det senaste året. Det här påverkar polisernas psykosociala arbetsmiljö negativt. Hela 72 procent uppger att följden av att det sällan eller aldrig finns tillräckligt med personal på avdelningen ger en känsla av otillräcklighet.

Polisbristen sätter också poliserna i riskfyllda situationer. Nästan var fjärde polis (23 procent) har varit tvungna att klara sig själva i kritiska situationer utan tillgång till polisförstärkning. Den vanligaste situationen är när man ingått i en patrull och andra patruller varit för långt bort eller på andra uppdrag.

− För att komma tillrätta med polisbristen och polisernas höga arbetsbelastning måste vi se fortsatta satsningar på polislönerna, fler poliser och att vi får poliser med en gedigen utbildning. Dessutom måste tiden för administration minimeras så att den polisiära kompetensen används där den verkligen behövs, säger Lena Nitz.

 Läs undersökningen "Poliskår under press" 

 

Om undersökningen

Medlemsundersökningen är genomförd av Novus Opinion på uppdrag av Polisförbundet. 2027 webbintervjuer genomfördes bland förbundets medlemmar i yrkesverksam ålder mellan den 3-29 mars 2022. Läs mer om undersökningen i rapporten.