En opinion för högre löner

Bakom våra framgångar ligger en kombination av opinionsbildning, politisk påverkan och förhandlingar med arbetsgivaren. Vi har skapat en opinion för att poliser behöver högre löner. Vi har fått politikerna att skjuta till särskilda pengar för polislönesatsningar och vi har fått arbetsgivaren att dela vår bild av att poliser behövt vara en särskilt prioriterad grupp i flera lönerevisioner.

Resultatet av vårt arbete är att poliser under de senaste fem åren haft en snittlöneökning på hela 25 procent. Det ligger helt i linje med det mål Polisförbundet satte 2018, att löneutvecklingen ska vara fem procent per år för poliskollektivet – till dess att utbildningsplatserna fylls och poliser slutar att lämna yrket i förtid.

Hela polisyrket ska uppvärderas

I en särskild överenskommelse fick vi också Polismyndigheten att ställa sig bakom löftet om att hela polisyrket ska uppvärderas, inte bara vissa funktioner, och att erfarenhet ska premieras i lönesättningen. Avtalet gäller för de extra pengarna som finns avsatta för 2022–2024.

Som en del av överenskommelsen kom vi under 2022 överens om att Ob-tillägget ska fördubblas genom en höjning i två steg (1 januari 2023 respektive 1 januari 2024).

Vi kom också överens med Polismyndigheten om att ingångslönen för en polis år 2024 ska vara minst 31 000 kronor.

Förbättringar som vi fått igenom sedan 2019

Lönerna ska fortsätta att höjas

Arbetet med att uppvärdera yrket fortsätter. Lönerna måste höjas så att fler lämpliga personer söker sig till polisyrket och att fler erfarna poliser vill stanna kvar i det. Det är bland annat något vi jobbar för i avtalsrörelsen 2023 med polismyndigheterna. 

Avtalsrörelsen 2023