Byråkrati, segdragna processer och otydligt ansvar har gjort att alldeles för få har fått det nya särskilda tjänstekortet. Frågan har därför återigen lyfts i den nationella skyddskommittén. 

– Nu ser vi ljuset i tunneln och har förhoppningar om att det ska bli lättare och gå snabbare för fler att få ett särskilt tjänstekort framöver, säger Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud.    

Särskilda tjänstekort är ett sätt att skydda polisers personuppgifter i ett yrke som blivit alltmer utsatt. På kortet är namn och personnummer ersatta med ett tjänstenummer som gör att obehöriga inte kan identifiera polisen.

2022 fattades ett beslut som innebar utökade möjligheter för poliser att få dessa särskilda tjänstekort. Men strukturella hinder har satt käppar i hjulen.

– Att flera olika avdelningar varit inne i frågan har medfört en tidskrävande byråkrati med olika så kallade processägare och styrdokument, säger Patrik Danielsson.

Efter ett ihärdigt arbete från Polisförbundets sida ser nu även arbetsgivaren problemen och förbättringar är utlovade. Polisförbundet fortsätter att jobba i frågan, bland annat i form av egna informationsinsatser om att kortet finns.

Läs också

Särskilt tjänstekort - så funkar det