Ansökningstiden för IRMA-37 har tyvärr gått ut. 

IRMA-37 genomförs av Ledarinstitutet och syftet med programmet är att utveckla både dig och organisationen. Polisförbundet har två platser på programmet. Vi vill på det här sättet bidra till att fler kvinnor ska få möjlighet att vara chefer inom polisen och ha ledande uppdrag i facket.

Vem kan söka?

Utbildningen vänder sig till dig som är polis, kvinna och:

  • har haft ett förtroendeuppdrag i minst två år
  • har genomgått den fackliga basutbildningen
  • är beredd att avsätta tid och engagemang för att uppnå resultat.

Du eller förbundsregionen skickar din ansökan till Polisförbundet. I ansökan beskriver du dig själv och motiverar varför du ska delta.

Glöm inte att skicka med:

  • CV
  • motivering till varför du vill gå programmet
  • beskrivning på hur du ser på din fackliga framtid.

Ansökan mejlas till polisforbundet@polisforbundet.se

Förbundsstyrelsen beslutar vilka som får gå programmet i juni 2024. De som antas intervjuas sedan av Ledarinstitutet för att på bästa sätt matchas med en mentor.

Läs också 

Fackliga utbildningar

Vårt jämställdhetsarbete