Satsningen stärker jämställdheten genom att fler kvinnor ges möjlighet att vara chef inom Polisen och ha ledande uppdrag i Polisförbundet.

Mentorprogrammet IRMA genomförs av Ledarinstitutet.
Utbildningen vänder sig till dig som är polis, kvinna och:

  • har haft ett förtroendeuppdrag i minst två år
  • har genomgått den fackliga basutbildningen
  • är beredd att avsätta tid och engagemang för att uppnå resultat.

Du skickar din ansökan till Polisförbundet senast den 15 april. I ansökan beskriver du dig själv och motiverar varför du ska delta.

Glöm inte att skicka med:

  • CV
  • motivering till varför du vill gå programmet
  • beskrivning på hur du ser på din fackliga framtid.

Ansökan skickas till:
Polisförbundet
”IRMA”
Box 5585
114 85 Stockholm

Det är slutligen förbundsstyrelsen som innan sommaren bestämmer vilka som får gå programmet. Det finns fyra platser varje år för Polisförbundet. De som antas intervjuas sedan av Ledarinstitutet för att på bästa sätt matchas med en mentor.