Satsningen stärker jämställdheten genom att fler kvinnor ges möjlighet att vara chef inom Polisen och ha ledande uppdrag i Polisförbundet.

Mentorprogrammet IRMA-36 genomförs av Ledarinstitutet.
Utbildningen vänder sig till dig som är polis, kvinna och:

  • har haft ett förtroendeuppdrag i minst två år
  • har genomgått den fackliga basutbildningen
  • är beredd att avsätta tid och engagemang för att uppnå resultat.

Du eller förbundsregionen skickar din ansökan till Polisförbundet senast den 19 maj. I ansökan beskriver du dig själv och motiverar varför du ska delta.

Glöm inte att skicka med:

  • CV
  • motivering till varför du vill gå programmet
  • beskrivning på hur du ser på din fackliga framtid.

Ansökan mejlas till polisforbundet@polisforbundet.se

Det är slutligen förbundsstyrelsen som i juni bestämmer vilka som får gå programmet. Det finns två platser på programmet för Polisförbundet. De som antas intervjuas sedan av Ledarinstitutet för att på bästa sätt matchas med en mentor.