Etiska värden betydelsefulla

Med polisyrkets lagstadgade uppdrag att upprätthålla säkerhet, förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott, kommer också långtgående befogenheter. För att kunna uppfylla uppdragets alla delar har poliser rätt att använda våld och på andra sätt inskränka grundlagsskyddade fri- och rättigheter.

Med så långtgående befogenheter är det viktigt att poliser gör ett bra jobb och att förtroendet för kåren är högt. Det tycker också poliserna själva. I en Novus-undersökning satte de därför inte bara kunskaper högt utan också etiska värden som exempelvis objektivitet och att värna allas lika värde.

Topp 10: En professionell poliskår

Vilka ord tycker poliser själva bäst beskriver en professionell kår?

  1. Välutbildad, kunnig, kompetent 58 procent
  2. Inger förtroende 43 procent
  3. Tillgänglig 38 procent
  4. Engagerad 38 procent
  5. Värnar allas lika värde 34 procent
  6. Skyddar 32 procent
  7. Objektiv 30 procent
  8. Rätt utrustad 26 procent
  9. Hjälper 24 procent
  10. Ställer till rätta 23 procent

Källa: Novus år 2022, 3 043 svarande poliser

Polisen har högt förtroende

I den årliga förtroendemätningen från Medieinstitutet ligger förtroendet för att polisen sköter sitt arbete högt – högst av alla samhällsinstitutioner.

För oss som yrkesförbund är det också viktigt att förtroendet för poliser ligger högt då de särskiljer sig från övriga polisanställda när det gäller befogenheter och skyldigheter.

Tar fram yrkesetik för poliser

För att värna och stärka förtroendet för poliser vill Polisförbundet ha en särskild yrkesetik för poliser. Den ska tydliggöra vilka förväntningar som kan ställas på poliser. Men den ska också tjäna som stöd för gott polisarbete, konstruktiv kollegialitet, samarbete, trygghet och lärande. Målet med yrkesetiken är att den ska genomsyra professionens dagliga arbete.

Hösten 2024 kommer Polisförbundets högsta beslutande organ, kongressen, att ta ställning till ett förslag om särskild yrkesetik för poliser. Läs förslaget till yrkesetik

Precis som yrkesetik framtagen av andra fackförbund, för andra yrkesgrupper med stora befogenheter, kommer denna yrkesetik inte att vara kopplad till någon form av sanktionssystem.