När jag började som polis fick inte två kvinnor köra ihop i samma bil, en sådan polisbil kallades ”herrelös” och att den saknade styrka. De kvinnliga cheferna i min närhet var få, det fanns en och hon var rotelchef på allmänna utredningar, en rotel med låg status.  Dessutom var det fritt fram att kommentera hennes, mitt och mina kvinnliga kollegors utseende.  

Även om mycket har hänt sedan jag började som polis 1990, så finns det mycket kvar att göra både inom polisen och i samhället i stort. Den 8 mars, internationella kvinnodagen, är ett tillfälle att påminna varandra om det som var och det som ligger framför oss. 

"2017–2022 dödades 86 kvinnor av en närstående i en parrelation."

2017–2022 dödades 86 kvinnor av en närstående i en parrelation. Det är en ofattbar hög siffra och ett fruktansvärt våld som i min mening bör ses som systemhotande. Att kvinnor hotas, skadas och dödas av personer som står eller har stått dem nära är något som vi aldrig kan acceptera. De brotten måste få högre prioritet och det polisarbetet den tyngd och uppskattning som det förtjänar. Möten med de anhöriga är svåra och utredningarna tunga. Trots det sätts många unga poliser på att göra just detta och många som arbetar med brott i nära relation är kvinnor, mycket få är män. Varför är det så, varför räknas allt för ofta det arbetet som mindre viktigt? 

86 kvinnor. De var någons dotter, mamma, syster, mormor. 

Av insatsstyrkans poliser är bara cirka en procent kvinnor. Tidigare i veckan träffade jag några av dem. I sitt kvinnliga nätverk stödjer de varandra och utarbetar metoder som både män och kvinnor har nytta av, metoder som hjälper chefer både inom insatsstyrkan och ingripandeverksamheten att göra ett bättre arbete. Ett exempel är rutiner för återtagande efter en längre frånvaro, till exempel efter graviditet eller tjänstledighet. Vi hade ett intressant samtal om mobbning, grupputveckling, kompetens och chefens betydelse.  När jag lyssnade till dem blev det väldigt tydligt hur viktigt det är att utgå från operativ nytta, att se olikheter och bredden i kompetens som en styrka och ställa relevanta krav för uppdraget. 

"En enda procent kvinnor i insatsstyrkan. Det är en siffra på missad kompetens i verksamheten."

En enda procent. Det är en siffra på missad kompetens i verksamheten. Det behövs helt klart fler kvinnor inom insatsstyrkan.  

Polismyndigheten behöver fler kvinnor på många olika tjänster och positioner. Bland poliser på chefsnivå i Polismyndigheten är idag 32 procent kvinnor. Det räcker inte, myndigheten och därmed även allmänheten går miste om erfarenheter och kompetens. Vi kan bättre än så här. 

Även som fackförbund behöver vi bli bättre och arbeta för förändring. Vi är varandras arbetsmiljö, både på stationerna och inom Polisförbundet. Därför arbetar vi nu fram ett nytt likabehandlingsprogram. Grunden är att en ska kunna vara sig själv på jobbet och jag förväntar mig att du som är förtroendevald och medlem säger ifrån mot förminskning och olämpliga kommentarer. 

Den internationella kvinnodagen är allas angelägenhet. När vi uppmärksammar den 8 mars, uppmärksammar vi också möjligheterna att skapa ett jämställt samhälle. Ett bättre samhälle för alla. 

Katharina von Sydow, ordförande Polisförbundet 

Läs också

Om du blir utsatt för diskriminering

Katharina von Sydows krönika "Washington – en studie i samarbete"