"Många i Sverige bidrar till ett tryggare och säkrare samhälle. Men vi kan bli ännu bättre, Sverige har en del att lära om samarbeten för att förhindra och klara upp brott.  

Tidigare i år var jag på studieresa i Washington och New York arrangerad av Stockholms handelskammare. Programmet var fullspäckat med intressanta föreläsningar och studiebesök. Jag mötte hängivna människor som generöst delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter.  

En del av det som jag tar med mig hem handlar om samarbeten. Polisen i USA får hjälp av organisationer och föreningar, forskare och privata företag för att förbättra, utveckla och bidra till den polisiära verksamheten och även stödja genom att arbeta brottsförebyggande.  

Ett exempel är Crime Stoppers, en ideell verksamhet där bland annat pensionerade kollegor på olika platser i USA tar emot vittnesmål från personer som inte vill visa sin identitet för myndigheterna. Crime Stoppers noterar vittnesmålet, tar bort detaljer som kan avslöja vem som gett det och för det sedan vidare till polisen. Därefter tar det vanliga polisarbetet vid och många brott har klarats upp tack vare det här arbetssättet. Det skulle vara intressant att se hur det skulle kunna anpassas och prövas i Sverige. 

Jag fick även lyssna till hur sammanslutningar av privata företag utan ekonomisk ersättning tar fram innovativa, tekniska lösningar som hjälper polisen. En imponerande vilja och förmåga att bidra till ett tryggare samhälle utifrån den kunskap och resurser som företagen har. 

Ytterligare exempel är amerikanska organisationer och föreningar som arbetar med barn i utsatta områden för att ge dem en alternativ bild av polisen – människan bakom uniformen. Verksamheten är uppskattad av många och jag vet att liknande arbete finns i olika kommuner i Sverige. 

Polisen arbetar också mer forskningsbaserat i USA än vad som sker här, ett behov som jag lyft vid flera tillfällen. Här har Sverige mycket att lära av andra länder, men vår polisverksamhet behöver självklart baseras på forskning som görs på svenska förhållanden. 

Det här är bara några av många exempel på hur delar av det amerikanska samhället agerar mot våldet – inte helt olikt den kriskommission som Polisförbundet ville se förra året. Jag är övertygad om att viljan att hjälpa till inte bara gäller för USA. Den finns här också.  

En fördel som vi i Sverige har, är att vi har en poliskår. Det ger bra möjligheter både i det fackliga arbetet och i den polisiära verksamheten. Kollegorna i USA är i stället uppdelade på ett stort antal poliskårer. Det försvårar, skapar glapp i ansvar och kan i vissa fall förhindra insatser.  

Däremot finns det mycket att lära av arbetssättet de har inom en poliskår. Chefen i ett område får ta ansvar för vad som sker där och har ett tydligt mandat att införa åtgärder. Kombinationen tydligt ansvar/tydligt mandat behöver vi mer av inom svensk polis. En del av de problem vi ser med Polismyndighetens organisation idag handlar om att den kombinationen saknas. Kollegorna efterfrågar en effektivare organisation och bättre arbetsledning. Det är dags att det blir verklighet."

Katharina von Sydow, förbundsordförande 

Läs också

Fler måste göra mer för att bryta våldsspiralen

Extremt läge kräver ett starkt fackförbund