Det här är ett utdrag ur texten, som du hittar i sin helhet på Polistidningen.se

"Chefer är oumbärliga för att polisen ska leverera ett bra resultat och för medarbetarnas välbefinnande. Men vem vill bli chef i dag? Utmaningarna är större än någonsin och det är svårt att få arbetstiden att räcka till. Förutsättningarna för ett hållbart chefskap måste bli bättre. Under 2023 träffade Polisförbundet chefer på olika nivåer i sammanlagt 24 polisområden. Bilden är tydlig. Tidsbrist, administrativa pålagor, otillräckligt stöd från HR och en tystnadskultur som påverkar chefers möjlighet att göra ett bra jobb. På senare år har det också skett en försämring. Sedan omorganisationen 2015 har chefers administrativa börda ökat.

Många chefer beskriver det som att de sitter ”i ett träsk av pappersarbete”. Att ta på sig ett chefsuppdrag inom Polismyndigheten innebär ofta många timmars obetald arbetstid, att administrationen gör att man kommer långt ifrån medarbetarna och att man har ett otydligt mandat samtidigt som lönepåslaget är litet. Det gör att många som är lämpade drar sig för att ta ett chefsuppdrag."

Läs också

Fler biträdande chefer ger bättre arbetsmiljö

Chef och med i Polisförbundet

Alla Katharina von Sydows ledare i Polistidningen