Vid polisens omorganisation 2015 minskade antalet chefstjänster för att skapa en plattare organisation. Det har dock lett till en omvittnat tuff arbetsmiljö för chefer – många tvingas jobba mycket mer än 40 timmar i veckan och ägna sig åt omfattande administrativt arbete.

Chefernas situation har blivit ännu mer ansträngd de senaste åren. Det ökade våldet kopplat till gängkriminalitet och organiserad brottslighet ökar pressen, samtidigt som antalet medarbetare inom polisen blivit fler.

– Vi har länge drivit på för fler biträdande chefer. Region Stockholms beslut om att tillsätta biträdande chefer på nästan alla lokalpolisområden och vissa sektioner är ett viktigt steg mot en bättre arbetsmiljö. Polisförbundet ska arbeta för att detta sprids till alla regioner i landet, säger Katharina von Sydow.

Under 2023 träffade Polisförbundets chefsombudsman Peter Sjögren chefer på olika nivåer i 24 polisområden.

– Chefers arbetsmiljö, villkor och förutsättningar för att vara ledare är viktigt att jobba vidare med. Vid mötena lyfte många fram att tidsbrist, administrativa pålagor, otillräckligt stöd för från HR och en tystnadskultur påverkar deras möjlighet att göra ett bra jobb, säger han.

Polisförbundet har även krävt att Polismyndigheten och Säkerhetspolisen inventerar behovet av biträdande funktioner samt att arbetsgivarna inför ett behovsanpassat administrativt stöd.

– Chefer behöver tid att leda och utveckla verksamheten. Det är viktigt att de har förutsättningar för ett hållbart arbetsliv, säger Peter Sjögren.

Läs också

Frågor och svar om chefers arbetsmiljö

Polisförbundet välkomnar biträdande rikspolischefen

Polisförbundet Stockholms webbtidning Blåljus om chefstjänsterna