Polisförbundets förhandlingschef Martin Åberg reder ut vad som händer i de olika stegen fram till dess att poliser får sin nya lön utbetald i vår.

Vad är viktigast för Polisförbundet i förhandlingarna med Polismyndigheten?

– Så som utmaningarna ser ut i samhället så är behovet av fler poliser stort. Polismyndigheten behöver därför erbjuda lönenivåer som både bidrar till att lämpliga personer söker sig till polisyrket samt skapa en lönestruktur som tar hänsyn till yrkeserfarenhet och som gör att poliser vill stanna kvar i yrket. Båda dessa perspektiv är superviktiga för oss.

s Martin-Åberg Polisförbundet 20230214 013 SCREEN.jpgMartin Åberg, förhandlingschef

Jobbar vi med att förbättra polisers villkor kopplat till det extrema våldsläget i samhället just nu?

– Ja, det exceptionella läget får konsekvenser för enskilda poliser i form av kommenderingar, övertid och förändringar i arbetstidsförläggningen. Polisbrist i kombination med samhällsutvecklingen riskerar att driva poliser från den verksamhet där behoven är som störst. Därför är också olika arbetstids- och arbetsmiljöfrågor extra viktiga.

Går Polisförbundet in med yrkanden i förhandlingarna, det vill säga krav på ändringar till arbetsgivaren?

– Vi går inte in med avtalsyrkanden på traditionellt sätt denna gång, utan utgår från den partsgemensamma överenskommelse som gäller för åren 2022–2024. Den omfattar såväl lönebildning som andra villkorsfrågor, bland annat höjning av Ob-tillägg och höjda ingångslöner. Däremot lyfter vi in särskilda villkorskrav, till exempel villkor kopplade till kommenderingar. Det är delvis ett nytt sätt att jobba, vi har ett mer långsiktigt lönetänk än bara för en avtalsrörelse.

Förhandlingarna ska vara klara innan årsskiftet, vad händer sedan?

– Då startar förhandlingarna på regional nivå, där man tar hänsyn till överenskommelserna på nationell nivå. Varje region och avdelning kan då anpassa förutsättningarna utifrån de behov som finns på grupp- och individnivå. Du som är medlem kommer sedan sannolikt att få din nya lön med i löneutbetalningen i april 2024.

Läs också

Avtal klart för statliga avtalsområdet

Avtalsrörelsen steg för steg

Vad betyder avtalsorden – en ordlista