Detta är ett utdrag ur en debattartikel, som du hittar i sin helhet på Göteborgs-Posten Debatt

"I ett av de svåraste lägena svensk polis befunnit sig i har vi nu en ny rikspolischef i Petra Lundh och en biträdande rikspolischef i Stefan Hector. Det är välkomna val i en svår tid med skjutningar, sprängningar, terrorhot och en organiserad brottslighet som äter sig in i välfärdssystemen.

Uppdraget regeringen gett rikspolischefen och hennes biträdande består av tre delar: Återupprätta en lokalt synlig och trygghetsskapande polis, få upp trycket i utredningsverksamheten så att fler brott klaras och säkerställa en effektiv styrning av polisens växande resurs. Kraven är bra. Lösningarna desto mer komplexa. Här är några av de utmaningar de nya rikspolischeferna – och regeringen – behöver ta tag i för att nå målen:

  • Effektivisera organisationen. 
  • Utveckla brottsbekämpningen.
  • Gör polisyrket attraktivt."

Läs också

Våra förslag för en ansvarsfull polispolitik

Nya rikspolischefen: Ett välkommet val