– Det är ett stort lyft för våra medlemmar, säger Charlotte Nichols, ombudsman. Poliser får nu bättre förutsättningar att upprätthålla sin träning utöver den som arbetsgivaren ska tillhandahålla kopplat till uppdraget. En god fysik och välmående är en förutsättning i vårt yrke.

Polisförbundet har arbetat för att arbetsgivaren ska höja friskvårdsbidraget i flera år. De bifallna motionerna har vi lyft med i arbetet i olika projekt och forum där vi samverkat med arbetsgivaren kring arbetsmiljö. Ett höjt bidrag finns också med som ett mål i vårt arbetsmiljöpolitiska program.

Du kan ansöka om det nya friskvårdsbidraget från den 1 september och använda hela bidraget i år. Du kan ansöka om det när som helst, det finns inget begränsat antal ansökningar.

Läs en artikel om friskvårdsbidraget i Polistidningen

Vårt arbetsmiljöpolitiska program (pdf)