– Att vi som fackförbund uppfattas som relevanta är extra viktigt nu med tanke på de samhällsutmaningar som poliskåren står inför. Medlemstillväxten är ett kvitto på det och på det hårda arbete som förtroendevalda i hela vår organisation gör för att hjälpa och stötta medlemmarna, säger förbundsordförande Katharina von Sydow.

Polisförbundet har nu drygt 24 000 aktiva medlemmar, inklusive studerande vid polisutbildningarna. Totalt är 27 600 medlemmar om man även räknar in pensionärsmedlemmar. Nio av tio poliser är medlemmar i Polisförbundet.

– Vi fortsätter att stötta våra medlemmar, driva på i frågor som är viktiga för poliskåren och vi utvecklar vårt medlemserbjudande. Ju fler vi är, desto tydligare blir rösten för Sveriges poliser. Det ger kraft vid förhandlingsborden och i möten med politiker, säger Katharina von Sydow.

Läs också

Om att vara medlem i förbundet

Polisförbundets verksamhet

Vår ordförande: Extremt läge kräver ett starkt fackförbund