Polisförbundet är eniga i Arbetsmiljöverkets kritik som är i linje med de stora brister som huvudskyddsombuden har lyft fram under utredningens gång och i deras gemensamma yttrande till Arbetsmiljöverket.

Skyddsombuden har i sin inlaga lyft fram att Polismyndigheten har brustit i samverkan med skyddsorganisationen i ett tidigt skede för att identifiera arbetsmiljörisker, vidta åtgärder för att minska dessa risker och på så sätt förebygga ohälsa. Det har också saknats riskbedömningar under av Polismyndigheten angivna tidsperioder och då framförallt en riskbedömning inför presentationen av utredningen på presskonferensen.

− Det är allvarlig kritik av Polismyndighetens arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket lyfter fram de stora brister vi också har tryckt på, det tycker vi självklart är oerhört viktigt. Vi vill se åtgärder för våra medlemmar snarast. Sveriges poliser ska känna sig trygga med att deras arbetsgivare tar arbetsmiljöansvaret på allvar, säger Katharina von Sydow, förbundsordförande Polisförbundet.

− Det känns bra att Arbetsmiljöverket tydligt har lyft fram de stora brister som vi som huvudskyddsombud har framfört under utredningen. Med tanke på den allvarliga kritiken från Arbetsmiljöverket anser jag att ett föreläggande med vite är att vänta, säger Patrik Danielsson, Nationellt huvudskyddsombud Polisförbundet.

Underrättelsen visar inte bara på brister i hanteringen av Mats Löfving utan även de brister som finns i arbetsmiljön på ett generellt plan inom myndigheten.

– Det finns ett akut behov av konkreta åtgärder kring arbetsmiljö, men också mot den destruktiva tystnadskulturen inom myndigheten, det påverkar våra medlemmar, Sveriges poliser, mycket negativt. Vi kommer fortsätta att driva dessa frågor med myndigheten, säger Katharina von Sydow.

Polisförbundets tidigare kommentarer till den pågående arbetsmiljöutredningen:

Stora brister i hantering av personalärende

Kommentar till Polismyndighetens arbetsmiljöutredning