Det händer nu i avtalsrörelsen

Ett första steg togs före sommaren i den centrala avtalsrörelsen med Arbetsgivarverket. Polisförbundet (genom förhandlingsorganisationen OFR) gick då in med yrkanden om konkurrenskraftiga löner, bättre anställningsvillkorvillkor och ökad anställningstrygghet.

Mer om OFR:s yrkanden i 2023 års avtalsrörelse

När ett avtal har tecknats med Arbetsgivarverket, förhandlar Polisförbundet med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen om villkor för lön men även övriga anställningsvillkor (ob, arbetstid, semester med mera).

Din lön förhandlas i förbundsregionen

Den 1 oktober börjar nästa avtalsperiod för anställda inom staten. Det är från detta datum som de nya polislönerna ska gälla.

Det betyder inte att din nya lön är klar då, utan först ska förhandlingarna bli klara på central och nationell nivå. Därefter förhandlas den slutligen i din förbundsregion. Utifrån förhandlingsresultatet bestäms din lön i samtal med lönesättande chef, eller i kollektiv förhandling, beroende på vad du har valt eller omfattas av.

Du får reda på din nya lön våren 2024, men får den utbetald retroaktivt från den 1 oktober 2023.

Så funkar avtalsrörelsen