Nu fortsätter en juridisk process som Polisförbundet har största respekt för. Vårt fokus har varit och är fortfarande att förhindra att något liknande sker igen.

Händelsen har gett lärdomar om brister i Polismyndighetens riskbedömningar och stöd till medarbetare. Det är lärdomar som måste tas på största allvar för att förhindra att medarbetare far illa. Vi på Polisförbundet fortsätter att arbeta för en förändring på Polismyndigheten och för att stötta våra medlemmar.

Läs också

Polisförbundet kommenterar Arbetsmiljöverkets underrättelse

Stora brister hos Polismyndigheten kring personalärende

Polischef död: Våra tankar går till anhöriga, vänner och kollegor