"Polisförbundet har tillsammans med arbetsgivaren och övriga arbetstagarorganisationer tagit ett stort steg i arbetet med att förbättra relationerna och stärka partsamverkan. På Intrapolis skriver vi tillsammans med Fredrik Modigh, Polisens HR-direktör om vikten av en fungerande samverkan mellan arbetsgivare och fack.

Under förra året tog Polisförbundet fram programmet En modern polis. Bakgrunden till det var att vi fick tydliga signaler om att det har smugit sig in en obalans i relationerna mellan fack och arbetsgivare och att arbetsgivaren ofta tillämpade ett alltför ensidigt förhållningssätt till den svenska modellen som bygger på samverkan.

Vi vet att när samverkan fungerar bra blir beslutsunderlaget bredare och fler perspektiv kommer fram. Besluten blir helt enkelt bättre, vilket är viktigt för verksamheten, för medarbetarna och i förlängningen för hela samhället.

Att vi nu är överens om hur vi ska samverka på nationell nivå är ett viktigt steg. Men vi vill så klart att samverkan ska fungera i hela myndigheten och att vi har goda relationer med vår motpart på alla nivåer.

Ta därför gärna del av vår gemensamma artikel och diskutera den med era respektive motparter.

När vi kan lägga vår tid och gemensamma kraft på att i samverkan lösa problem och utveckla verksamheten blir det bättre för våra medlemmar och verksamheten. Det vinner alla på."

Läs också

Poliskåren måste ges större inflytande