Sannolikheten är stor för att du hört talas om ATA-08 även om din poliskarriär inte ens var påtänkt när polisernas första gemensamma arbetstidsavtal började gälla 2008.

Polisförbundets förhandlare förklarar

Martin Åberg, förhandlingschef på Polisförbundet, arbetade 2008 på Polismyndigheten i Stockholm där motståndet mot det förändrade arbetstidsavtalet, det så kallade ATA-08 var stort. Avtalet innebar nämligen mer arbetstid per vecka, särskilt för poliser som arbetade skift men i gengäld fick vi arbetsmarknadens bästa pensionsavtal.

Uppgörelsen medförde en förlängning av arbetstiden men sedan dess har en hel del förhandlingskraft lagts på att ta igen den ökningen, säger han.

Det finns också en annan viktig anledning till att Polisförbundet fokuserat på att minska veckoarbetstiden, främst för dem som arbetar dygnets alla timmar. Mikael Eksholm, arbetstidsansvarig på Polisförbundet, arbetade själv treskift som ingripandepolis i Norrbotten när det landsomfattande arbetstidsavtalet infördes 2008.

De som arbetar skift är också de som har störst behov av återhämtning. Det kan nog alla som någon gång rest över Atlanten ha förståelse för. Det kan ta tid att ställa om sig efter en jetlag, säger Mikael Eksholm.

Minskad arbetstid med nya avtal

När det tidigare arbetstidsavtalet (ATA-08) ersattes med ett nytt arbetstids-och semesteravtal (ASA) år 2014 fick i första hand skiftesarbetande poliser en högre tidskompensation. Senare (år 2020) öppnades även möjligheten att återigen utgå ifrån en fast lista som på många sätt påminner om det som gällde före 2008.

Inte helt jämförbart

Ändå värjer sig Polisförbundets förhandlare mot frågan om vi nu ”hämtat igen” det som ”avtalades bort” 2008.

Det korta svaret är: ja, vi har till stor del möjlighet till motsvarande villkor om vi bara tittar på veckoarbetstiden. Men sedan blir det komplicerat eftersom förutsättningarna har ändrats, säger Martin Åberg.

Mikael Eksholm pekar ut flera saker som ändrats:

– Polismyndigheten har mycket större problem med bemanningen idag än för 15 till 20 år sedan, vilket skapar stora problem. Personalen slits hit och dit vilket upplevs som väldigt negativt. Därför är det en avgörande fråga att vi ska vara rätt bemannade och det finns även omvärldsfaktorer som påverkar arbetsmarknaden och synen på en bra arbetstidsförläggning där den enskildes möjlighet till flexibilitet ofta värderas högre idag.

Antal arbetstimmar per vecka

Du som arbetar skift som polis inom Polismyndigheten kan ibland arbeta fler och ibland färre timmar än dessa exempel:

34:00 timmar i veckan gäller för dig som går på den fasta lista som kan tecknas som ett hängavtal. Vi kallar den alternativ tjänstgöringslista eftersom den är ett undantag från huvudregeln i Arbetstids- och semesteravtalet (ASA).

35:15 timmar i veckan är motsvarande veckoarbetstid för poliser som arbetar lika många dag- kvälls- och nattpass som de på den alternativa tjänstgöringslistan (genomsnitt vid förläggning enligt ASA).

38:30 timmar i veckan gäller för dig som periodplanerar om du bara skulle arbeta dagpass men du får betydligt lägre veckoarbetstid om du bara skulle arbeta nattpass och veckoslut. Den faktiska genomsnittliga veckoarbetstiden beror på förläggningen under den aktuella planeringsperioden.