Reagera när något händer på arbetsplatsen

Det enklaste sättet att engagera sig är att reagera på arbetsplatsen när något händer. Du kan vända dig till din närmaste fackstyrelse för att få stöd. Folk som säger ifrån får hjulen att snurra och facket kan hjälpa till med sin sakkunskap i nästa steg.

Få inflytande med fackligt uppdrag

Om du vill få ett större inflytande över vad som händer på jobbet kan du också ta på dig ett fackligt uppdrag.

Det här får du med ett fackligt uppdrag:

  • Insyn i vad som händer på jobbet
  • Möjlighet att påverka arbetsgivarens beslut
  • Kompetensutveckling i arbetsmiljö och arbetsrätt

Skyddsombud upptäcker brister

En bra väg för att engagera sig är att bli skyddsombud på din lokala arbetsplats. Då blir du arbetsplatsens representant när det gäller frågor om arbetsmiljön.

Ditt uppdrag blir att upptäcka risker eller brister, till exempel när det gäller hälsa, trivsel och fysiska risker. Arbetsgivaren ska uppfylla krav i arbetsmiljölagen som du hjälper till med att bevaka.

Det behövs alltid fler skyddsombud och du får gå en utbildning för att känna på uppdraget. Hör av dig till din närmaste fackstyrelse om du är intresserad av ett skyddsombudsuppdrag.

Mer om arbetsmiljö

Förtroendeuppdrag

I början av året, oftast i februari-mars, hålls årsmöten och stämmor där förtroendevalda väljs. Gå på ett årsmöte för att se hur det funkar.

Du kan också kontakta valberedningen om du är intresserad av ett uppdrag. De berättar mer om vad ett fackligt förtroendeuppdrag innebär.

Förslag till kongressen

Ett sätt att engagera sig är att ge förslag till kongressen om löner, arbetsmiljö eller annat som behöver bli bättre. Det kallas för att motionera. Det är bland annat motionerna som bildar Polisförbundets politik och som utgör grunden för vilka frågor förbundet arbetar med.

När du skriver en motion

  • Skriv en motion per förslag.
  • Försök att så konkret som möjligt beskriva vad du vill att förbundet ska arbeta med eller verka för.

Vill du ge din motion extra tyngd kan du i stället låta den gå vägen via ditt lokalförbundsområdes eller förbundsområdes årsmöte, eller din regions förbundsregionsstämma. Får du gehör där går din motion vidare till kongressen med ett starkt stöd i ryggen.

Här är en mall som du kan använda när du ska skriva din motion.

Motionerna skickas senast 1 april till mejllådan motion@polisforbundet.se