Reagera när något händer på arbetsplatsen

Det enklaste sättet att engagera sig är att reagera på arbetsplatsen när något händer. Du kan vända dig till din närmaste fackstyrelse för att få stöd. Folk som säger ifrån får hjulen att snurra och facket kan hjälpa till med sin sakkunskap i nästa steg.

Få inflytande med fackligt uppdrag

Om du vill få ett större inflytande över vad som händer på jobbet kan du också ta på dig ett fackligt uppdrag.

Fördelar med ett fackligt uppdrag

  • Insyn i vad som händer på jobbet
  • Möjlighet att påverka arbetsgivarens beslut
  • Kompetensutveckling i bland annat arbetsmiljö och arbetsrätt

Skyddsombud upptäcker brister

En bra väg för att engagera sig är att bli skyddsombud på din lokala arbetsplats. Då blir du arbetsplatsens representant när det gäller frågor om arbetsmiljön.

Ditt uppdrag blir att upptäcka risker eller brister, till exempel när det gäller hälsa, trivsel och fysiska risker. Arbetsgivaren ska uppfylla krav i arbetsmiljölagen som du hjälper till med att bevaka.

Det behövs alltid fler skyddsombud och du får gå en utbildning för att känna på uppdraget. Hör av dig till din närmaste fackstyrelse om du är intresserad av ett skyddsombudsuppdrag. Mer om skyddsombudets uppgifter

skyddsombud.png

Se film från TCO om skyddsombudets roll

Förtroendeuppdrag

I början av året, oftast i februari–mars, hålls årsmöten och stämmor där förtroendevalda väljs. Gå på ett årsmöte för att se hur det funkar.

Du kan också kontakta valberedningen om du är intresserad av ett uppdrag. De berättar mer om vad ett fackligt förtroendeuppdrag innebär.

Mer om förtroendeuppdraget

Förslag till kongressen

Ett sätt att engagera sig är att skriva en motion till Polisförbundets kongress om löner, arbetsmiljö eller annat som behöver bli bättre.

Så skriver du en motion

Därför ska du engagera dig

Vi har träffat några förtroendevalda för att höra hur de ser på uppdraget och vad som fick dem att engagera sig i facket.