I bild: Mattias Jönsson, ordförande förbundsregion Väst, Christian Nylén, ordförande förbundsområde chef Väst och Peter Sjögren, chefsombudsman.

Till vardags är Christian Nylén lokalpolisområdeschef och han har inte jobbat fackligt tidigare.

– Det är ett spännande och hedrande uppdrag. För mig är det viktigt att det finns ett forum för att prata om våra utmaningar och vår arbetsmiljö. Vi ska både orka med vårt uppdrag och se till att det är attraktivt att vara chef, säger han.

En viktig fråga för Christian Nylén är chefsförsörjningen. Han tror att unga poliser kan titta på sina chefer och tänka att det inte är något för dem, på grund av den höga arbetsbelastningen. Även hans egen arbetsbelastning är hög – så vad fick honom att tacka ja till uppdraget?

– Jag får försöka hantera eventuellt merjobb. Det vore kontraproduktivt om ingen vill vara sammankallande på grund av hög arbetsbelastning, när det är det vi vill förändra, säger han.

Peter Sjögren är Polisförbundets chefsombudsman och han har ägnat mycket tid de senaste åren till att få i gång fler forum för chefer, som nätverk och förbundsområden. Några är vilande på grund av att det är svårt att få ihop styrelser.

– Det är väldigt roligt att Väst förbundsområde chef är i gång efter några års uppehåll. De kommer på sikt att ha en enorm styrka i att tillsammans driva frågor som rör chefer. Ett medskick är att inte tappa bort gruppcheferna, som har det väldigt tufft, säger han.

En viktig fråga för chefsforum i hela landet kan enligt Peter Sjögren vara att försöka styra upp förtroendearbetstiden. Många chefer har idag förtroendearbetstid vilket ofta gör att de jobbar många timmar som de inte kan få kompensation för i form av ledig tid. Under våldsvågen har även arbetsbördan ökat. En lösning på det är till exempel fler biträdande chefer och avlastning i form av administrativt stöd.

– Vi behöver skapa förutsättningar för att vara chef inom Polismyndigheten, i dag finns inte det, säger Peter Sjögren.

Mer om vårt arbete med fler biträdande chefer

Fakta: Polisförbundets organisation

Polisförbundet är organiserat i 9 förbundsregioner, och vissa av dem har även förbundsområden och lokalförbundsområden. Några förbundsregioner, som till exempel Stockholm och Väst, har förbundsområden för chefer. Andra tar hand om chefsfrågorna genom nätverk. Mer om vår organisation

Läs också

Det gör vi för dig som är chef