Nedan är ett utdrag ur debattartikeln, som du hittar i sin helhet på Expressen Debatt.

"De senaste dygnen har varit ofattbara med flera dödade i skjutningar och bombdåd. Gängbrottsligheten passerar gräns efter gräns med mördade och skadade barn, anhöriga, förbipasserande och grannar. Mängden vapen i omlopp tycks outsinlig. Brottsligheten beskrivs som terrorliknande samtidigt som det faktiska terrorhotet mot Sverige är högt. 

Situationen saknar motstycke och mitt i den står svensk poliskår och gör allt de kan för att förhindra nya brott, för att snabbt komma på plats när brott har skett och för att utreda så att skyldiga kan lagföras och låsas in. 

Hela samhället är påverkat och poliskåren går tungt. Arbetsgivaren måste frigöra och mobilisera så mycket polistid man bara kan samtidigt som hoten och riskerna ställer ännu högre krav på nödvändig säkerhet för att kåren på bästa sätt ska kunna hjälpa och skydda andra. 

Övriga aktörer måste också sluta upp för att stärka den samlade förmåga som krävs för att trycka tillbaka brottsligheten och återta tryggheten. Polisförbundet vill se en kriskommission som kan få hela samhället att stå upp mot våldet. På samma sätt som Sverige genom MSB har en beredskap för kris och krig behöver vi skaffa oss en handlingsplan för mobilisering för den typ av våld och brottslighet vi nu lever mitt i."

Fem förslag till politiken

För att poliskåren ska kunna leva upp till sitt uppdrag behöver vi ha rätt villkor och rätt förutsättningar. Polisförbundet har tagit fram fem förslag till politiska beslut som underlättar för kåren att göra ett bra jobb.

Vårt program för en ansvarsfull polispolitik

Läs också

Katharina von Sydow om att poliser gör sitt yttersta just nu

En god arbetsmiljö trots pressat läge