− Både vi och Arbetsmiljöverket har lyft fram stora brister i Polismyndighetens arbetsmiljöarbete, något som snarast behöver åtgärdas. De förslag som nu presenterats är nödvändiga för att kunna starta ett förändringsarbete. Sveriges poliser måste känna sig trygga med att deras arbetsgivare tar arbetsmiljöansvaret på allvar, säger Polisförbundets ordförande Katharina von Sydow.

− Vi har påbörjat arbetet med att identifiera risker som kan orsaka kränkande särbehandling och detta finns nu med som underlag i den redovisning som arbetsgivaren har lämna till Arbetsmiljöverket. Min bedömning är att Polismyndigheten har gjort en saklig redovisning. Nu börjar arbetet med att riskbedöma och upprätta handlingsplaner för att förebygga och åtgärda dessa risker, säger Patrik Danielsson, nationellt huvudskyddsombud.

− Ingen ska behöva utstå kränkande särbehandling eller att krisstödet brister, avslutar Patrik Danielsson.

Processen: Arbetsmiljöverket kom med en underrättelse den 3 juli. Polismyndigheten gav ett muntligt svar på dessa den 30 augusti och ett skriftligt svar den 31 augusti. Arbetsmiljöverket kommer med ett eventuellt föreläggande senast två veckor efter Polismyndighetens svar.

Tidigare kommentarer

3 juli:

Polisförbundet kommenterar Arbetsmiljöverkets underrättelse

1 juni:

Stora brister i hantering av personalärende - Polisförbundet

26 maj:

Kommentar till Polismyndighetens arbetsmiljöutredning