Rättshjälpen är en kostnadsfri förmån för dig som är medlem. En förutsättning för att du ska få hjälpen är att det finns en tydlig koppling till ditt arbete som polis.

Exempel 1: Otillåtna slagningar?

En polis i Polisregion Öst blev i juni 2023 av med sitt jobb efter att hon dömts för dataintrång vid nio tillfällen. Hon fälldes på att de sökningar hon gjort inte haft tillräckligt stark koppling till arbetsuppgiften.

Vi anser att polisen inte har brutit mot några riktlinjer för sin anställning utan gjort slagningarna i enlighet med arbetsuppgiften, säger Jonas Wiberg, förbundsjurist på Polisförbundet.

Polisförbundet har stämt Polismyndigheten i Arbetsdomstolen och yrkar på att polisen ska få tillbaka sin anställning samt få ett skadestånd på 200 000 kronor. Du kan läsa mer om fallet i Polistidningen.

Polisförbundets jurist stöttar polisen genom hela processen mot rättegång och dom väntas falla i slutet av året.

"Hade den enskilda polisen fått driva processen själv hade det kostat mellan 300 000 och 400 000 kronor."

– Det här är ett exempel på hur facket kan hjälpa dig som medlem i en utsatt situation. Hade vi inte gått in och stöttat utan låtit den enskilda polisen driva processen själv hade det kostat 300 000–400 000 kronor, säger Jonas Wiberg.

Jonas Wiberg understryker att maktförhållandet på arbetsmarknaden är ojämnt. Som arbetstagare har du lite makt gentemot arbetsgivaren. Facket hjälper till att utjämna denna orättvisa genom att stötta både ekonomiskt och med juridisk hjälp.

Exempel 2: Betala gärningsmans rättegångskostnader

Fem poliser som fick stenar kastade på sig under påskupploppen i Örebro 2022, krävde först individuell kränkningsersättning (skadestånd), men återkallade sina krav när Högsta domstolen förra året beslutade att en sådan ersättning inte kan utgå vid denna typ av brott.

I januari i år dömde Tingsrätten i Örebro att poliserna ska betala gärningsmannens rättegångskostnader. När poliserna återkallade sina skadeståndskrav räknas det nämligen som att de förlorade skadeståndstvisten. 

– Vi överklagade beslutet och har beviljat rättshjälp till berörda medlemmar. Sedan gick även Polismyndigheten in och sa att de kunde betala kostnaderna, men här agerade vi snabbt för att hjälpa våra medlemmar som hade hamnat i en orimlig situation, säger Jonas Wiberg.

Läs också

Felaktigt behandlad av arbetsgivaren? Ofta kan din lokala fackliga organisation lösa det vid förhandlingsbordet. Mer om rättshjälp

Så tycker vi kring slagningar

Polisförbundet överklagar tingsrättens beslut