Höjda löner och bättre villkor

Fyra år i rad har polislönerna ökat med ett genomsnitt på fem procent. Det är en viktig  framgång. Polisförbundet har också förhandlat fram bättre villkor inom en rad andra områden under 2022. Bland annat för tjänstepensionen och för hundförare, instruktörer och handledare.

Vi kom också överens med Polismyndigheten om att ob-tillägget ska fördubblas inom ett par års tid och att ingångslönen för en polis ska vara minst 31 000 kronor år 2024.

Utvecklat polisers utrustning

Omvärldsläget och det säkerhetspolitiska läget i Sverige försvårades under 2022. En redan hårt belastad yrkeskår fick en ännu högre arbetsbelastning. Polisbristens effekter lyfte vi fram i en rapport i maj 2022 som fick stort genomslag i media i efterdyningarna av påskupploppen där hundratals medlemmar skadades.

Polisförbundet har en stark skyddsorganisation med 900 skyddsombud. Under året har vi skördat flera framgångar inom arbetsmiljöområdet, bland annat utvecklad utrustning. Kroppsburna kameror, en ny utrusningsväst och nya aktiva hörselskydd är några exempel på framgångar inom arbetsmiljöområdet 2022.

2022 i siffror

20 procent – så mycket ökade poliser löner på fyra år.

400 anmälningar om arbetsskador och tillbud efter påskupploppen.

7,2 miljoner kronor i juridisk hjälp till medlemmar, det vill säga skadestånd eller ersättningar.

14 domar i Arbetsdomstolen på fem år (ofta fall som rör uppsägningar eller avsked till följd av förlorad
säkerhetsklassning).

6 av 10 poliser upplever att bemanningen inte räcker till för att klara verksamhetskraven.  

209 poliser per 100 000 invånare finns det nu i Sverige.

174 000 inslag i media där Polisförbundet lyfter polisers frågor.

Mer fakta och mer om vår verksamhet finns i årsredovisningen.