Fem procent om året

Sex år i rad har Polisförbundet fått igenom löneökningar på fem procent om året. Under 2023 drev vi även igenom ytterligare förbättringar i andra avtal.

31 000 kronor i lägstalön med nytt löneavtal

Ingen polis ska tjäna under 31 000 kronor, ob-tillägget höjs och yrkeserfarenhet lyfts fram som en viktig faktor för löneutveckling i revisionen. Det är huvudpunkterna i det nationella löneavtal som Polisförbundet och Polismyndigheten kom överens om i november.

7,4 procent på Säpo

Polisförbundet och Säkerhetspolisen kom också överens om ett nytt löneavtal för 2023-2025. Perioden innehåller två revisionstillfällen och den kollektiva löneökningen får inte understiga 4,1 procent den 1 oktober 2023 och 3,3 procent den 1 oktober 2024. 

Fast anställning på Säpo möjligt för livvakter och spanare (läs mer på polistidningen.se)

På Säkerhetspolisen blev tidsbegränsad anställning inte längre tvingande för poliser i funktionerna livvakt/spanare då myndigheten öppnade upp möjligheten att välja tillsvidareanställning. 

10 000 kronor extra vid kommenderingar

Polisförbundet och Polismyndigheten slöt ett nytt avtal om poliser som åker till andra regioner för att stärka upp verksamheten där. Med det nya avtalet säkras tid för återhämtning. Resorna sker på arbetstid, det finns lediga dagar innan och efter kommenderingar och att vi är dessutom överens om att ge en extra ekonomisk ersättning för de som reser.

20 procent mer i instruktörs- och handledartillägg

Under året började även det nya kollektivavtal som ger betydligt högre ersättningar till instruktörer, utbildare och handledare än tidigare att gälla. Ersättningen höjdes med minst 20 procent. Nytt i det här avtalet är att du även får ersättning för viss förberedelsetid.  

Höjning av hundtillägget

Den första januari 2023 började det nya förbättrade hundföraravtalet att gälla. Polisförbundet fick igenom en höjning av hundtillägget för att kompensera för de nya reglerna för schabloniserad skattefri ersättning.  

Förbättrat pensionsavtal

Sedan årsskiftet 2023/2024 går det att tjäna in till tjänstepension (PA16) även efter 65 år. Dessutom har andra villkor i tjänstepensionsavtalet förbättrats.