Kongressen är vårt högsta beslutande organ och hålls vartannat år. Det är här som vi tillsammans tar ut riktningen för Polisförbundets framtida arbete. Nästa kongress hålls i 24–25 september i år.

Som medlem kan du skicka en motion direkt till kongressen. Men det är smart att få med dig kollegorna på något av de årsmöten som hålls nu den närmsta tiden. Om ni är flera som står bakom en motion så får den större tyngd.

– Kongressen och motioner till den är grunden för vårt demokratiska arbete. Ta chansen att göra din röst hörd, säger Katharina von Sydow, förbundsordförande. 

Senast den 1 april ska motioner vara inskickade. Till förra kongressen fick vi in hela 101 motioner. Många av dem handlade om löner och arbetsmiljö. Höjning av friskvårdsbidraget är ett exempel på en motion som ledde till att vi arbetade med frågan och sedan nådde fram till en faktisk förändring

Vad är en motion?

En motion är ett förslag till beslut kring något som vi ska tycka eller åstadkomma. Så skriver du en motion.

Läs också

Mer om kongressen

Vår organisation och stadgar