Polisförbundet har framfört stark kritik mot hur Polismyndigheten hanterade individärendet, framför allt den presskonferensen som hölls innan Mats Löfvings tragiska död.

– Händelsen är mycket allvarlig. Det är bra att Arbetsmiljöverket nu valt att göra en åtalsanmälan så att Polismyndighetens agerande kan prövas av åklagare, säger Katharina von Sydow, ordförande i Polisförbundet.

Polisförbundet avvaktar nu resultatet av åtalsanmälan om arbetsmiljöbrott.

Arbetsmiljöverket har tidigare haft ett tillsynsärende mot Polismyndigheten, som avslutades tidigare i december. Polismyndigheten har tagit fram en handlingsplan i samverkan med de nationella huvudskyddsombuden för att något liknande inte ska kunna hända igen.

Länkar till övriga kommentarer i ärendet

1 december: ”Tydlig vilja att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet”
1 september: Vi kommenterar Polismyndighetens redovisning till Arbetsmiljöverket
3 juli: Polisförbundet kommenterar Arbetsmiljöverkets underrättelse
1 juni: Stora brister i hantering av personalärende
26 maj: Kommentar till Polismyndighetens arbetsmiljöutredning