Polisförbundet har framfört stark kritik mot hur Polismyndigheten hanterade individärendet. Händelsen är mycket allvarlig och djupt tragisk.

– Det viktigaste är att något liknande inte ska kunna hända igen. Det är bra att det nu inleds en förundersökning om Polismyndighetens hantering, säger Katharina von Sydow, ordförande i Polisförbundet.

Arbetsmiljöverket har tidigare haft ett tillsynsärende mot Polismyndigheten, som avslutades tidigare i december. Polismyndigheten har tagit fram en handlingsplan i samverkan med de nationella huvudskyddsombuden för att något liknande inte ska kunna hända igen.

Övriga kommentarer i ärendet

8 december: Polisförbundets kommentar till åtalsanmälan

1 december: ”Tydlig vilja att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet”

1 september: Vi kommenterar Polismyndighetens redovisning till Arbetsmiljöverket

3 juli: Polisförbundet kommenterar Arbetsmiljöverkets underrättelse

1 juni: Stora brister i hantering av personalärende

26 maj: Kommentar till Polismyndighetens arbetsmiljöutredning