Dela sidan:

Rättshjälp (Rättslig hjälp)

Arbetet som polis kan vara ett riskfyllt arbete och kan innebära att man kan bli anmäld för händelser som sker i tjänsten.

Som medlem i Polisförbundet har du möjlighet att få stöd och hjälp samt ekonomisk ersättning för ett juridiskt ombud, om åtgärden eller underlåtenheten sker i tjänsten.

Det är viktigt att påpeka att du inte har rätt till ekonomiskt ersättning för ett juridiskt ombud bara för att det du anklagas för, har skett under arbetstid. Det krävs även att det är ett klart samband mellan utövandet av arbetet som polis och det du misstänks ha gjort.

Arbetsskada/Arbetssjukdom

Om du drabbats av en arbetsskada/arbetssjukdom vänd dig i första hand till skyddsombudet eller huvudskyddsombudet i din förbundsregion för stöd och råd. Om ärendet kräver ytterligare hantering så som rättslig hjälp ska du även kontakta ditt lokal fack.

Viktigt om du blir anmäld, kallad till förhör eller samtal

Det är mycket viktigt att du i första hand kontaktar ditt lokala fackliga ombud för stöd och råd.

Tänk även på att vara ute i god tid så att du inte missar värdefull hjälp på grund av tidsnöd.

Som medlem i Polisförbundet har du rätt att ha en facklig företrädare med dig, en rättighet som du bör utnyttja. Undvik att gå själv.

Kontakta Rättshjälpen

*